<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Klimatpositiv
 

Sveriges första Anila! Spisen som kan bidra till att minska halten koldioxid i atmosfären.

Bäckadalsgymnasiet i Jönköping har tillverkat Sveriges första Anila. Det är en slags spis som man kan använda som utomhusgrill. I stället för att köpa grillkol kan man använda trädgårdsavfall. Medan man använder spisen bildas träkol (biochar) som kan användas som jordförbättringsmedel. Träkolet stannar i oförändrat marken i tusentals år. På så sätt minskar halten koldioxid i luften!

En del av oss inom nätverket har genomfört kompensering genom bindning av träkol i odlingsmark. Det har vi gjort genom företaget Ecoera. Då används restprodukter från utsädesproduktion som kolas i Emmaboda. I processen bildas energirika gaser (främst metan och vätgas) som används till värme i torkprocesser. Ungefär hälften av materialet blir kol. Kolet sprids på jordbruksmark som jordförbättringsmedel för tusentals år framöver. Se en film om Biochar .

I anilan gör man samma sak fast småskaligt. Kanske kan anilan bli ett klimatsmart alternativ till trädgårdsgrillen? Den är uppfunnen för indiska förhållanden där man idag ofta har ineffektiva spisar för sin dagliga matlagning.

Ellen Almers visar Anilan för studenter på högskolan i Jönköping (foton av Gisela Lidbeck):

Demonstration av Anila

Pyrolysprocessen är igång:

På den brinnande gasen går det utmärkt att laga mat.

anilamatlagning

 

 

 
moln moln

Hur går det till?

Bli klimatsmart!

Mer information

Resultat

Kontakt

 

 

http://www.thebigask.eu/
Kortfilm av
Friends of the Earth i Belgien.
Klicka på filmen för större bild!